Välkommen till UP Uppsala!

 

UP Uppsala är ett utvecklingscentrum för fysisk aktivitet och tävlingsidrott. Vi skapar de rätta förutsättningarna för att du ska utveckla en förbättrad hälsa och ökad prestationsförmåga. Oberoende av tidigare erfarenhet eller nivå kartlägger vi dina behov med hjälp av fys- och hälsotester. Resultatet ger en insikt i din fysiska förmågan och utifrån det skapar vi ett anpassat individuellt träningsprogram. Behövs stöd, behandling eller utbildning erbjuder vi rehabilitering, föreläsningar och kurser. Välj det som passar ditt ändamål.

Vi optimerar din träning för att nå maximal prestation. Välkommen till UP Uppsala, utvecklingscentrum för fysisk aktivitet och tävlingsidrott.

Recensioner

 
Nils Ragnarsson
Nils Ragnarsson
2023-01-12
Väldigt öppet gym, nästan bara fria vikter, enstaka maskin utöver cardio. Gott om utrymme för excentriska övningar. Något slitna mattor, har personligen haft lite problem med det automatiska insläppet.
Markus Bergkvist
Markus Bergkvist
2022-05-05
Bra
Peter Gustafsson
Peter Gustafsson
2019-10-07
Bra träning

UP Kids och UP Junior

UP Kids (9-11 år) och UP Junior (12-14 år) vänder sig till barn och ungdomar som vill uppleva rörelseglädje kombinerat med ökad fysisk förmåga. I de yngre åldrarna ligger fokus på att ha roligt och utveckla motoriken. I de äldre åldrarna är syftet att deltagarna skall få med sig kunskap om teknik i styrketräning som de har nytta av resten av sitt liv

Läs mer

GUPP - Fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Vi vill bidra till ökad fysisk aktivitet hos skolungdomar. Därför ger vi tillsammans med Rikshem, i samarbete med RF-SISU Uppland och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter möjlighet till kostnadsfri utbildning och träning tillsammans med UP Instruktörer för barn och ungdomar i skolor runtom Gränby Sportfält.

Läs mer

Behandling & Rehab

UP Uppsala arbetar med diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av akuta och långvariga besvär relaterade till rörelseapparaten. Hos oss kan du nyttja din sjukvårdsförsäkring eller ditt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder flexibla tider över hela dagen, morgon- och kvällstider. 

Läs mer

Företag

UP Uppsala vill genom att skapa medvetenhet och stimulerande insatser höja prestationstaket hos såväl motionärer som tävlingsidrottare. Vill ni som företag förbättra både produktivitet och hälsa? Vi ser till att med tävlingsidrottens systematik, evidensbaserade tester och individuell vägledning ge er de förutsättningar som krävs.

Läs mer

Privat

För den individuella motionären som vill utveckla och förbättra hälsan med en beprövad metod. Vi erbjuder individuella träningsprogram där din fysiska förmåga, aktivitetsnivå samt hälsa och välmående identifieras och förbättras.

Läs mer

Idrott

För tävlingsidrottare har vi upplägg baserat på gedigen erfarenhet från tävlingsidrottens högsta nivå. Fysiska tester genomförs i syfte att generera en optimal utveckling. I kombination med instruktörernas kompetens och idrottsmedicinska bakgrund kan vi erbjuda grenspecifik träning för att ni skall nå framgång som förening.

Läs mer
barnträning

Skola

För barn- och ungdomsidrottare kan vi erbjuda stora, öppna, funktionella träningsytor. UP Uppsalas anläggning är högst lämpad för skolklasser eller grupper/lag.

Läs mer

Några av våra samarbetspartners

 

Vi kan stolt presentera föreningar och företag som valt att förlägga sin träning eller friskvård hos oss.

AIS hockey
UTK
M2 Ytskikt AB