Prestationstester

PRESTATIONSTESTER

Prestationstester

 

Tävlar du i någon idrott på hög nivå? Eller vill du lyfta din träning till nästa nivå? Vi kan med
hjälp av tester och rätt systematik ta fram den bästa träningen för dig, för att du ska utvecklas på olika plan och bli ännu bättre.

Vi erbjuder er lösningar baserat på erfarenhet från högsta nivån inom elitidrott. För att utvecklas på ett optimalt sätt genomför vi först vi fysiska tester, därefter kartlägger vi din nivå och anpassar träningsupplägget utefter detta.

Evidensbaserade fysiska tester

 

För tävlingsidrottare erbjuder vi lösningar baserat på gedigen erfarenhet från den högsta nivå inom elitidrott. För att du skall utvecklas inom din idrott genomför vi först fysiska tester, därefter kartlägger vi din nivå och anpassar träningsupplägget utefter detta.

Med träning som utgår från de fem fysiska grunderna: styrka, uthållighet, koordination, rörlighet och snabbhet i kombination med tester, träningsprogram och möjlighet till behandling utvecklar vi idrottare till maximal prestation. För tester och priser, se nedan.

Performance- och LAB-tester

 

Performancetester mäter de fem fysiska grundegenskaperna, se beskrivning nedan. – Offert vid förfrågan.

1. Sprint – Detta test mäter explosivitet och snabbhet genom att testdeltagaren skall springa ett visst antal meter på kortast möjliga tid. Med hjälp av fotoceller vid start och mål mäts tiden väldigt exakt. Vill du jämföra resultatet med eliten i explosiva idrotter är det 30 m på ca 4 sekunder du har att förhålla dig till. Motionärer brukar ligga mellan 5–6 sekunder. Se Riksidrottsförbundets film nedan på hur ett sprinttest genomförs.
2.Hopp – Detta test mäter spänst, dvs. den explosiva förmågan. Testdeltagaren hoppar så högt det går och med hjälp av fotoceller som mäter tiden personen befinner sig i luften kan höjden för hoppet räknas ut. Vill du jämföra resultatet med eliten inom t.ex. bollsporter är det över 50 cm du har att förhålla dig till. Motionär brukar ligga mellan 30–40 cm.
3.Agility – Detta test mäter smidighet och förmåga att röra sig snabbt med riktningsförändring i kombination med bibehållen kontroll och balans. God smidighet kräver en kombination av hastighet, acceleration, balans, kraft, koordination samt bra reaktionsförmåga.
4.Frivändning – Detta test mäter explosiv styrka vid en frivändning med fri stång. Testet utförs med en skivstång på golvet som lyfts och fångas på bröstet i axelhöjd. Rörelsen sker i en accelererande fart och i slutposition är stången placerad vid nyckelbenet och överarmarna under stången.
5.Broad jump – Detta test mäter hur långt i horisontell riktning testdeltagaren klarar av att hoppa. Resultatet har ett samband med den explosiva styrkan i benen. Testet utförs med ett jämfota hopp med en nedsjunkning i knäleder som följs av ett horisontellt hopp där armpendling är tillåtet. Resultatet mäts från där du landar i en balanserad position.

Beep-test

 

Vill ni testa flera personer samtidigt och ta reda på den aeroba effekten (konditionen) så är beep-testet ett mycket bra alternativ. Detta är ett progressivt löptest där deltagarna springer 20 meter fram och tillbaka mellan två linjer. Tempot ökas successivt under hela testet. För varje nivåökning som nås genereras ett bättre testvärde. Testet är speciellt bra för bollsporter där start- och stoppmoment förekommer i idrotten. Se Riksidrottsförbundets film nedan om hur ett beep test genomförs.

Wingate

 

Detta test mäter förmågan att arbeta maximalt under 30 sekunder. Måttet ger ett värde på den så kallade anaeroba förmågan. Vi mäter din högsta effektutveckling, medeleffekt och hur stor effekten är i slutet av testet. Testet ger en god bild över din anaeroba arbetskapacitet. Se Riksidrottsförbundets film nedan på hur ett Wingate test genomförs.

Rörlighet- och stabilitetstest

 

Detta test mäter din förmåga vad gäller rörlighet och stabilitet, två faktorer som har en korrelation med prestationsförmåga. Med tillräckligt god rörlighet och stabilitet får du det förutsättningar som krävs för ett tekniskt rätt utförande och för att du skall kunna få ut den styrka som krävs med precision.