Företag

 

Friskvård företag

Genom tävlingsidrottens systematik, evidensbaserade tester & individuell vägledning förbättrar vi både produktivitet och hälsa på ditt företag. Vi stödjer dina medarbetare oavsett ålder, nuläge och ambitionsnivå för att skapa en varaktig och hållbar relation till friskvård och fysisk aktivitet. Självupplevd hälsa, prestations- och stresshanteringsförmåga förbättras och det kommer märkas att medarbetarna mår bättre.

Fysiska tester kombineras med personligt möte och individuellt anpassat stöd som kraftfullt verkar för utveckling och förbättring. Ett program där medarbetarens fysiska förmåga, aktivitetsnivå samt hälsa och välmående identifieras och förbättras.

Friskvårdstimme eller det som passar just ert företag

Vi tillämpar skräddarsydda paket och lösningar för företag i alla storlekar och branscher. Därför passar vår träning alla! Boka en friskvårdstimme per vecka eller låt oss hjälpa er att ta fram en större, långsiktig plan. Vi hittar en lösning som passar just er!

UP Uppsalas metodik innefattar en IMR-licensierad digital plattform som stöttar träningsdeltagandet med resultatrapporter och träningsprogram. För att ni ska kunna se förbättring och följa upp på ett enklare sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi hjälper ert företag med träning och friskvård.

5 olika paket för företagsträning

Vi erbjuder företag olika lösningar som riktar sig mot både små och stora bolag i Uppsala med omnejd. Företag som vill bli mer hälsosamma och få friskare personal som presterar bättre. Vilket passar er bäst?

  1. Funktions- och hälsotester med IMR-metodikoch digitalt stöd.
  2. Funktions- och hälsotester med resultatrapport. Ett testtillfälle med en aggregerad rapport för samtliga deltagare samt individuella rapporter för enskilda deltagare. Efter genomförda tester och redovisad rapport väljer ni själva om ni vill gå vidare med de tillval som erbjuds: IMR-metoden, träning för företaget, behandling, träningskort.
  3. Träning i grupp för de anställda i företaget. Välj om ni vill ha ett träningstillfälle, teckna ett halvårs-/helårsavtal eller för flera år.
  4. Behandling för dina medarbetare utifrån det behov som finns. Månadsrapport och uppföljning för att påvisa progression.
  5. Föreläsning för er personal inom ämnet hälsa och träning med fokus på inspiration.

Låter detta som något som skulle passa er eller saknar du en lösning?

Hör av dig till oss så bokar vi in en träningsplan eller så kanske vi kan ordna något som passar just ert företag!