barnträning

GUPP - UP Uppsala och Rikshem

 

UP Uppsala och Rikshem

 

 

Med Rikshem som huvudpartner i GUPP  vill vi tillsammans bidra till ökad fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (åk F-9) i skolor runtomkring Gränby Sportfält.

För de yngre barnen (åk F-5) involverar vi föräldrarna för att öka kunskap och förståelse om fysisk aktivitet. Barnen skall inspireras till föreningsliv och få prova på olika idrotter. Praktiska moment kombineras med föreläsningar för att deltagandet framöver skall leda till eget kunnande och självständigt utövande av fysisk aktivitet. Den funktionella fysträning som erbjuds är åldersanpassad och har stöd i forskning.

För de äldre barnen (åk 6–9) ges föreläsning på skolan. Efteråt erbjuds fyspass med styrketräning ­­ledda av UP Fystränare. Utöver de tillfällen som ges på skoltid vill vi erbjuda en naturlig miljö att gå till efter skolan. Därför har vi startat UP Öppen Arena. En plats för en aktiv och hälsosam vardag där skolungdomar har möjlighet att träna på UP Uppsalas anläggning och ta hjälp av instruktörer som finns på plats dedikerade för att hjälpa och stötta ungdomarna i deras träning.

UP Öppen Arena har öppet för skolungdomar i åk 6-9 på tisdagar och torsdagar mellan 15:00-16:30. På skolloven erbjuder vi gratis läger för elever i F-5.

De skolor som i dagsläget deltar är:
Gränbyskolan
Kvarngärdesskolan
Von Bahr skola
Fredrika Bremerskolan
Liljeforsskolan

Huvudpartner