Gruppträning på UP Uppsala

Hälsotester

 

Så fungerar det med UP Hälsotester

UP Hälsotester genomförs individuellt antingen i UP Uppsalas unika miljö med stora funktionella träningsytor, eller om ni är ett företag och hellre vill att vi besöker era lokaler går det givetvis bra. Vi tillämpar IMR-licensierade tester som innefattar sex olika funktionstester. Testerna är evidensbaserade, enkla och roliga att genomföra och kan utföras av alla i vanliga kläder och utan vidare ansträngning.

Testerna som genomförs

  • Funktion böj
  • Funktion sträck
  • Funktion sitt
  • Styrka överkropp
  • Styrka underkropp
  • Kondition

Varför UP Hälsotester?

Med UP Hälsotester mäter vi startläge och tar reda på hur din kropp fungerar för att veta hur du ska träna. Ett testresultat motiverar dig till att arbeta fokuserat mot ett mål och skapar möjlighet för tydliga uppföljningar. Baserat på testresultat skapas träningsprogram efter dina behov vilket ger en säkrare träning då det bygger på just ditt utgångsläge och den förmåga du har vid testtillfället. Att genomföra UP Hälsotester gör att din hälsa och fysiska förmåga blir mätbar och du får en säkrare träning att förhålla dig till.

Uppstart och introduktion

Är ni ett företag på mer än 150 personer som skall genomföra UP Hälsotester erbjuder vi er en inspirerande föreläsning som leds av hockeylegendaren Mats Sundin. Under introduktionen kommer ni att få en beskrivning över processen och hur vi kommer att arbeta tillsammans mot de gemensamma målen.  

Testtillfälle och resultatrapport

Testerna genomförs individuellt och deltagarna får en egen rapport och för företaget/gruppen ges en samlad rapport med samtliga värden.

Workshop - genomgång av rapport

Företag erbjuds att under en workshop gå igenom den samlade rapporten. Med hjälp av studier och kartläggning av svenska befolkningens levnadsvanor och fysiska status har vetenskapliga referensdata utformats av Institutet för Människor i Rörelse (IMR). Med detta som grund under workshopen och tillgång till vägledning mellan testerna ökar sannolikheten till en vardag i rörelse.

Handlingsplan

En handlingsplan upprättas med träningsprogram och eventuella behandlingar lämpat för era behov och önskemål. Ni får digitala träningsprogram för att maximera möjligheterna till en förändring.

Utbildning, behandling och träning

Utifrån resultat och handlingsplan väljer ni i vilken utsträckning UP skall stötta era medarbetare. Välj till anpassad träning, behandling efter behov eller utbildning i form av föreläsningar eller praktiska workshop. Innehållet är direkt kopplat mot resultatet av testerna för att maximera de individuella behoven inom gruppen.

Vad är IMR?

IMR står för Institutet för Människor i Rörelse.

IMR-metodiken

IMR-metodiken går ut på att i ett första skede testa deltagarna individuellt, därefter återkoppla och förklara för att skapa motivation och inspiration till att kunna genomföra önskade fysiska aktiviteter. Efter detta krävs uppföljning och utvärdering för att kunna justera och anpassa till att påbörja cykeln på nytt.

Om IMR

Institutet för Människor i Rörelse drivs av personer med många års specialkompetens inom både idrott och forskning. Grundarna är NHL-legendaren Mats Sundin tillsammans med en av Sveriges mest meriterade träningsrådgivare och testledare med över 30 års erfarenhet från Sveriges Olympiska Kommitté, Leif Larsson. Baserat på deras gedigna erfarenhet och tydliga vision har IMR skapats. Med IMR vill de förbättra människors hälsa och prestation – för ett minimum av begränsningar och ett maximum av möjligheter.

Utöver de väl erfarna grundarna Mats Sundin och Leif Larsson finns i IMR Advisory Board Mats Börjesson och Anders Hansen. Mats Börjesson är professor i Idrottsfysiologi på Göteborgs Universitet, Överläkare på Sahlgrenska Sjukhuset/Östra och landslagsläkare på Svenska fotbollsförbundet. Anders Hansen, författare till boken Hjärnstark och leg. läkare på Karolinska Institutet och Överläkare i psykiatri. Med den specialistkompetens som finns inom IMR ser vi metodiken som ett självklart val i UP Uppsala process för att förbättra just er hälsa och prestation.

Fysisk aktivitet – den kanske allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn! Mats Börjesson – Överläkare och kardiolog, professor i Idrottsfysiologi samt medlem i IMR Advisory Board.