Kroppsammansättningstest / Inbody 720

Med ett säkert, snabbt och effektivt sätt kan du få reda på en exakt bild av din kroppssammansättning. Med testet får du bl.a. ut värden för muskelmassa, muskelbalans, fettmassa och visceralt fett (bukfett). Vi använder oss av Inbody 720, en metod som är godkänd inom forskning och elitidrott. Tekniken uppnår en riktighet av över 0.98 i korrelation med DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry), den gyllene standarden för kroppssammansättning analys. Med andra ord är det en mycket säker metod. Med Inbody 720 Advance ingår analys och genomgång av testresultat. Med Inbody 720 Basic delges endast utskrivet testresultat.

Boka Inbody 720

Prislista LAB-tester.

Ekblom-BAK Test

Detta är ett icke-maximalt cykelergometertest för beräkning av syreupptagningsförmåga. Det är enkelt för dig som skall utföra testet. Det går ut på 4 minuter cykling på en låg standardbelastning (trampfrekvens 60 varv per minut). Medelpulsen under den sista minuten noteras.

Belastning höjs direkt till det att din puls uppnår en Steady-State puls (över 120 slag/min) under den här tiden uppger du allmän upplevd fysisk ansträngning enligt en skala. Medelpulsen under den sista minuten på den högre belastningen jämförs med den lägre noteringen och utifrån köns- och åldersspecifik ekvation beräknas VO2 max. 

VO2max/Maximal syreupptagningstest

Genom ett VO2max-test kan du få ett värde på din syreupptagningsförmåga, den aeroba effekten. Testet tar ungefär 8–12 minuter och görs under cykling. Belastningen ökar successivt från ett långsamt tempo med lätt cykling till betydligt snabbare tempo med hård cykling. Eliten inom konditionsidrotter som t.ex. längdskidor har ett VO2max på värden >70 ml/kg/min medan en motionär vanligen ligger mellan 40–50 ml/kg/min. 

Laktattröskeltest

Mät din laktattröskel, sk. mjölksyratröskel. Testet ger ett mått på din aeroba kapacitet, det vill säga hur hårt du kan arbeta under en längre tid utan att din kropp producerar mer mjölksyra än vad den kan ta hand om. Ett blodprov tas under cykling och analyseras. 

Kontakta oss för pris och bokning.