LAB-tester

 

Kroppsammansättningstest / Inbody 720

Med ett säkert, snabbt och effektivt sätt kan du få reda på en exakt bild av din kroppssammansättning. Med testet får du bl.a. ut värden för muskelmassa, muskelbalans, fettmassa och visceralt fett (bukfett). Vi använder oss av Inbody 720, en metod som är godkänd inom forskning och elitidrott. Tekniken uppnår en riktighet av över 0.98 i korrelation med DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry), den gyllene standarden för kroppssammansättning analys. Med andra ord är det en mycket säker metod.  Efter genomförd Inbody delges utskrivet testresultat och kortare genomgång av resultatet.

Boka Inbody 720

Prislista LAB-tester.

Ekblom-BAK Test

Detta är ett icke-maximalt cykelergometertest för beräkning av syreupptagningsförmåga. Det är enkelt för dig som skall utföra testet. Det går ut på 4 minuter cykling på en låg standardbelastning (trampfrekvens 60 varv per minut). Medelpulsen under den sista minuten noteras.

Belastning höjs direkt till det att din puls uppnår en Steady-State puls (över 120 slag/min) under den här tiden uppger du allmän upplevd fysisk ansträngning enligt en skala. Medelpulsen under den sista minuten på den högre belastningen jämförs med den lägre noteringen och utifrån köns- och åldersspecifik ekvation beräknas VO2 max. 

Laktattröskeltest

Aerob- & Anaerob tröskelprofilering

Med dessa test får du konkreta mått på din fysiska förmåga samt dina personliga intensitetszoner. Testet gör på cykel och/eller löpning. Under testet tas ett stick i finger/örsnibb. 

Välj mellan
1)     LT1 + LT2 Aerob- & Anaerob tröskelprofilering
2)     LT2 – Anaerob tröskelprofilering 

Båda testerna börjar med en lugn uppvärmning. Därefter stegras intensiteten i block om 3–5 minuter och ett stick i fingret tas mellan varje block. Testen kan göras som submaximalt eller maximalt, i regel fortsätter vi tills du inte orkar mer. 

LT1+2 – Aerob- & Anaerob tröskelprofilering
Estimerad tidsåtgång 60–75 minuter 

Här får du en exakt profilering av din fysiologi. Testet visar vad tidigare träningsrutin gett för resultat rent metaboliskt. Det ger även insikt kring hur du bör förlägga din träning framåt, beroende på mål. Den aeroba- och anaeroba tröskeln kartläggs och utifrån detta erhåller du dina personliga träningszoner i puls/effekt/tempo att ta med dig till din träningsplan. 

LT2 – Anaerob tröskelprofilering 
Estimerad tidsåtgång 45–50 minuter 

När du mäter din anaeroba tröskel, sk. mjölksyratröskel får du ett mått på hur hårt du kan arbeta under en längre tid utan att din kropp producerar mer mjölksyra än vad den kan ta han dom. Gör testet inför en tävling för att kunna lägga upp en strategi inför det tidsspann tävlingen pågår. Ett enkelt och snabbt sätt att mäta din utveckling över tid.

Följ länken för bokning.