Tävlingsidrott

Tävlar du i någon idrott på hög nivå? Vi kan med hjälp av tester och systematik ta fram den bästa träningen för dig, för att du ska utvecklas på olika plan och bli ännu bättre.

Evidensbaserade fysiska tester

För tävlingsidrottare erbjuder vi lösningar baserat på gedigen erfarenhet från den högsta nivå inom elitidrott. För att du skall utvecklas inom din idrott genomför vi först fysiska tester, därefter kartlägger vi din nivå och anpassar träningsupplägget utefter detta.
Med träning som utgår från de fem fysiska grunderna: styrka, uthållighet, koordination, rörlighet och snabbhet i kombination med tester, träningsprogram och möjlighet till behandling utvecklar vi idrottare till maximal prestation. För tester och priser, se nedan.

tävlingsidrott

Performance- och LAB-tester

Performancetester mäter de fem fysiska grundegenskaperna, se beskrivning nedan.Offert vid förfrågan.

1. Sprint: Detta test mäter explosivitet och snabbhet genom att testdeltagaren skall springa ett visst antal meter på kortast möjliga tid. Med hjälp av fotoceller vid start och mål mäts tiden väldigt exakt. Vill du jämföra resultatet med eliten i explosiva idrotter är det 30 m på ca 4 sekunder du har att förhålla dig till. Motionärer brukar ligga mellan 5–6 sekunder. Se Riksidrottsförbundets film nedan på hur ett sprinttest genomförs.

2. Hopp: Detta test mäter spänst, dvs. den explosiva förmågan. Testdeltagaren hoppar så högt det går och med hjälp av fotoceller som mäter tiden personen befinner sig i luften kan höjden för hoppet räknas ut. Vill du jämföra resultatet med eliten inom t.ex. bollsporter är det över 50 cm du har att förhålla dig till. Motionär brukar ligga mellan 30–40 cm.

3. Agility:

4. Frivändning: Detta test mäter explosiv styrka vid en frivändning med fri stång. Testet utförs med en skivstång på golvet som lyfts och fångas på bröstet i axelhöjd. Rörelsen sker i en accelererande fart och i slutposition är stången placerad vid nyckelbenet och överarmarna under stången.  

5. Broad jump: Detta test mäter hur långt i horisontell riktning testdeltagaren klarar av att hoppa. Resultatet har ett samband med den explosiva styrkan i benen. Testet utförs med ett jämfota hopp med en nedsjunkning i knäleder som följs av ett horisontellt hopp där armpendling är tillåtet. Resultatet mäts från där du landar i en balanserad position.

Beep-test

Vill ni testa flera personer samtidigt och ta reda på den aeroba effekten (konditionen) så är beep-testet ett mycket bra alternativ. Detta är ett progressivt löptest där deltagarna springer 20 meter fram och tillbaka mellan två linjer. Tempot ökas successivt under hela testet. För varje nivåökning som nås genereras ett bättre testvärde. Testet är speciellt bra för bollsporter där start- och stoppmoment förekommer i idrotten. Se Riksidrottsförbundets film nedan om hur ett beep test genomförs.

Wingate

Detta test mäter förmågan att arbeta maximalt under 30 sekunder. Måttet ger ett värde på den så kallade anaeroba förmågan. Vi mäter din högsta effektutveckling, medeleffekt och hur stor effekten är i slutet av testet. Testet ger en god bild över din anaeroba arbetskapacitet. Se Riksidrottsförbundets film nedan på hur ett Wingate test genomförs.

Rörlighet- och stabilitetstest

Detta test mäter din förmåga vad gäller rörlighet och stabilitet, två faktorer som har en korrelation med prestationsförmåga. Med tillräckligt god rörlighet och stabilitet får du det förutsättningar som krävs för ett tekniskt rätt utförande och för att du skall kunna få ut den styrka som krävs med precision.

LAB-tester

1. VO2max/Maximal syreupptagningstest – 1 199 kr

Genom ett VO2max-test kan du få ett värde på din syreupptagningsförmåga, den aeroba effekten. Testet tar ungefär 8–12 minuter och görs vanligtvis under löpning eller cykling. Belastningen ökar successivt från ett långsamt tempo med lätt jogging till betydligt snabbare tempo med hård löpning. Eliten inom konditionsidrotter som t.ex. längdskidor har ett VO2max på värden >70 ml/kg/min medan en motionär vanligen ligger mellan 40–50 ml/kg/min. Se Riksidrottsförbundets film nedan på hur ett VO2max test genomförs.

2. Laktattröskeltest – 1399 kr

Genom ett laktattröskeltest kan ett värde på din aeroba kapacitet tas fram. Laktattröskeln som även kallas för mjölksyratröskeln ger en indikation på hur hårt du kan arbeta under en längre tid utan att din kropp producerar mer mjölksyra än vad den kan ta hand om. Testet genomförs vid löpning eller cykling. Testdeltagaren startar på en passande belastning i 4–5 minuter varefter pulsen noteras och ett blodprov tas. Successivt höjs belastningen och ytterligare 4–5 minuter senare tas nytt blodprov och pulsen läses av. Efter ca 5 repetitioner analyseras koncentrationen av mjölksyra i blodet och utifrån detta fås ett resultat på vilken puls och fart man kan hålla innan du får för mycket mjölksyra i kroppen. Elitlöpare ligger på ca 85-90% av den maximala hjärtfrekvensen medan en motionär vanligtvis ligger på ca 70-80%. Se Riksidrottsförbundets film nedan om hur ett laktattröskeltest genomförs.

3. VO2max + laktattröskeltest – 1 999 kr

Testpaket där både maximal syreupptagningsförmåga och laktattröskel testas.

4. Kroppsammansättningstest/Inbody 720 – 399 kr

Med ett säkert, snabbt och effektivt sätt kan du få reda på en exakt bild av din kroppssammansättning. Med testet får du bl.a. ut värden för muskelmassa, muskelbalans, fettmassa och viseralt fett (bukfett). Vi använder oss av Inbody 720, en metod som är godkänd inom forskning och elitidrott. Tekniken uppnår en riktighet av över 0.98 i korrelation med DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry), den gyllene standarden för kroppssammansättning analys. Med andra ord är det en mycket säker metod.