Vad är IMR

”Fysisk aktivitet är sättet att möta nutidens hälsoutmaning. Att först identifiera sin fysiska förmåga och sedan arbeta för att utveckla den är den bästa försäkringen mot sjukdom och ohälsa.” Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, överläkare och kardiolog samt medlem i IMR Advisory Board.

Vad står IMR för?

IMR står för Institutet för Människor i Rörelse.

IMR-metodiken

IMR-metodiken går ut på att i ett första skede testa deltagarna individuellt, därefter återkoppla och förklara för att skapa motivation och inspiration till att kunna genomföra önskad fysiska aktiviteter. Efter detta krävs uppföljning och utvärdering för att kunna justera och anpassa till att påbörja cykeln på nytt.

Hur tillämpar vi IMR:s metodik i UP Uppsalas process?

IMR:s metodik tillämpas i UP Uppsalas unika miljö med stora funktionella träningsytor i kombination med instruktörernas gedigna kompetens och idrottsmedicinska bakgrund. Vår kompletta process innehållandes IMR består av sex steg men det går även bra att plocka ut delar av den. Funktions- och hälsotester som vi erbjuder kan antingen genomföras på vår anläggning eller ute hos er som kund. Välj själva om ni endast vill genomför tester och analyser, därefter ta beslut om hur ni vill gå vidare. Eller så beslutar ni på förhand att kliva in i en årscykel med samtliga steg i processen. Med andra ord, vi erbjuder flexibla lösningar med anpassat innehåll och upplägg efter just era behov och önskemål.

Uppstart och introduktion

Ett uppstartsmöte tillsammans med deltagarna genomförs i ett första skede. Vi beskriver hur processen ser ut och hur vi kommer att arbeta tillsammans mot de gemensamma målen. Detta för att säkerställa att samtliga deltagare är väl informerade om tillvägagångsättet.

Test och IMR-stöd

Med unika och gedigna erfarenheter från elitidrotten skapar vi utmaningar med kontinuerlig utvärdering och uppföljning. Vi genomför evidensbaserade tester som är enkla och roliga. Testerna kan utföras av alla i vanliga kläder och utan vidare ansträngning. Vi analyserar för att kunna ge individuellt anpassad vägledning. Därefter kan regelbundna tester genomförs i syfte att kartlägga och utvärdera aktivitetsnivå, kondition, styrka & funktion. Tester som genomförs är: funktion böj, funktion sträck, funktion sitt, styrka överkropp, styrka underkropp och kondition.

Testerna som genomförs är:

  • Funktion böj
  • Funktion sträck
  • Funktion sitt
  • Styrka överkropp
  • Styrka underkropp
  • Kondition

Individuella och aggregerade rapporter

Efter genomförda tester ges individuella rapporter samt en samlad rapport för företaget/gruppen. Med hjälp av studier och kartläggning av svenska befolkningens levnadsvanor och fysiska status har vetenskapliga referensdata utformats av Institutet för Människor i Rörelse. Med detta som grund och tillgång till vägledning mellan testerna ökar sannolikheten till en vardag i rörelse.

Anpassad träning

Mellan testtillfällena finns möjlighet till anpassad träning lämpad för just era behov och önskemål. Som komplement finns stöd i form av digitala träningsprogram för att maximera möjligheterna att förändra och utveckla den fysiska kapaciteten. Här kan ni välja om ni vill ha ett träningstillfälle eller exempelvis teckna ett halvårs- eller helårsavtal.

Behandling

Eliminera smärta och återskapa funktion! Våra fysion (leg. naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter) arbetar med diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av akuta och långvariga besvär relaterade till rörelseapparaten. Genom att kombinera olika behandlingstekniker som reducerar både muskelsmärta och nedsatt rörlighet kan vi uppnå optimal behandlingseffekt. Vanliga besvär som våra fysion diagnostiserar och behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta och stelhet kring axlar och skuldror, smärta i armar, ben och höft. Hos oss finns möjligheten att komplettera funktions- och hälsotester samt träning med den behandling som behövs för att kunna arbeta eller träna skadefritt. Kontakta oss för att få mer information om vilka behandlingar vi erbjuder.

Föreläsning och utbildning

Skräddarsydda och unika vägledningstillfällen där inspiration, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning står i fokus. Vägledningsträffarna genomförs under ledning av experter inom fysisk aktivitet och träning för prestation. Träffarna är designade för att maximera de individuella behoven inom gruppen och innehållet är direkt kopplat mot resultatet av testerna.

Om IMR

Institutet för Människor i Rörelse (IMR) drivs av personer med många års specialkompetens inom både idrott och forskning. Grundarna är NHL-legendaren Mats Sundin tillsammans med en av Sveriges mest meriterade träningsrådgivare och testledare med över 30 års erfarenhet från Sveriges Olympiska Kommitté, Leif Larsson. Baserat på deras gedigna erfarenhet och tydliga vision har IMR skapats. Med IMR vill de förbättra människors hälsa och prestation – för ett minimum av begränsningar och ett maximum av möjligheter.

Utöver de väl erfarna grundarna Mats Sundin och Leif Larsson finns i IMR Advisory Board Mats Börjesson och Anders Hansen. Mats Börjesson är professor i Idrottsfysiologi på Göteborgs Universitet, Överläkare på Sahlgrenska Sjukhuset/Östra och landslagsläkare på Svenska fotbollsförbundet. Anders Hansen, författare till boken Hjärnstark och leg. läkare på Karolinska Institutet och Överläkare i psykiatri. Med den specialistkompetens som finns inom IMR ser vi metodiken som ett självklart val i UP Uppsala process för att förbättra just er hälsa och prestation.

“Fysisk aktivitet – den kanske allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn!”
Mats Börjesson – Överläkare och kardiolog, professor i Idrottsfysiologi samt medlem i IMR Advisory Board.