Träna rätt
för maximal
prestation

Med fysiska tester, individuellt träningsprogram, stöd och behandling efter behov samt uppföljning av din träning erbjuder vi förbättrad hälsa och utveckling. Vi riktar oss främst till företag, idrottare på hög nivå, idrottsföreningar och för dig som tränar individuellt mot ett specifikt mål. Välkommen till UP Uppsala för träning och utveckling!

Mats Sundin
delägare

Mats Sundin, tidigare NHL-proffs i främst Toronto Maple Leafs, är förste svensk och europé att gå som nummer ett i en NHL-draft. Han är meste poänggörare bland svenskar i NHL genom tiderna. Meritlistan kan göras lång och likaså hans gedigna kunskap inom träning och prestation.

”Som ung talang fick jag lära mig att göra rätt saker i fysisk träning, vilket var grundläggande för min långa karriär. För att lyckas inom tävlingsidrott är det viktigt att få de rätta förutsättningarna”, berättar Mats.

Med Mats Sundins erfarenhet har vi kunnat forma UP för att du ska lyckas i din idrott och nå maximal prestation.

”Olika idrotter har olika kravprofil för tävlingsidrott. Ishockeyn visar vägen med en bred träningsgrund avseende kondition, styrka, rörelse, funktion och explosivitet. Jag har sett ungdomar som tränat ensidigt under längre perioder och till följd av detta lider de vid tidig ålder av rygg- och knäproblem”, fortsätter Mats.

Hur ska vi träna för att nå maximal prestation och bibehålla den under en lång karriär? UP har utvecklat en evidensbaserad modell för träning och test för att olika idrotter med skilda kravprofiler skall kunna nå maximal prestation inom sin gren.

Michael Wolf
delägare

”Det känns rätt med fokus på både tävlingsidrott och fysisk aktivitet. Inom tävlingsidrott vet vi att det finns ett stort behov för juniorer och seniorer att kunna mäta var man står. Det är exakt det vi erbjuder. UP bygger en faktagrund med struktur, kunskap och verktyg som är evidensbaserat.

Det är minst lika viktigt att individen mår bra även i företagsvärlden. Psykisk ohälsa är ett växande problem och det är kopplat till hur man rör sig. Svenskarnas fysiska kondition och hälsa ”peakade” på 1950-talet. Idag är det tyvärr sämre ställt och det beror på stillasittandet. Allt fler företag börjar inse sambandet mellan välmående och fysisk aktivitet. Företagen ”spelar match” varje dag och det gäller att ”spelarna” är tränade för att kunna prestera. Jag tar med mig mina egna erfarenheter från affärslivet in i UP. För att må bra och kunna prestera på topp var jag tvungen att träna systematiskt. Annars hade jag inte orkat.

Människan mår bra av engagemang. Kan vi hjälpa till och få individer att inse att fysisk aktivitet utgör en skillnad i välmående har vi gjort nytta. Jag ser en möjlighet att ta UP ut i landet. Det finns många duktiga enskilda tränare som kommer att se oss som en framtida samarbetspartner. Tändningen i gänget är hög inför nystarten!”

Träning Uppsala

UP Uppsala är ett utvecklingscentrum för fysisk aktivitet & tävlingsidrott. Med evidensbaserade fysiska tester, kombinerat med ett anpassat och individuellt träningsprogram, stöd i träning, behandling efter behov, uppföljning och anpassning verkar vi för utveckling och förbättrad hälsa. UP Uppsala vill genom att skapa medvetenhet och stimulerande insatser höja prestationstaket hos såväl motionärer som elitidrottare.

Vill ni som företag förbättra både produktivitet och hälsa? Vi ser till att med tävlingsidrottens systematik, evidensbaserade tester och individuell vägledning ge er de förutsättningar som krävs. Läs mer om företagsträning Uppsala!

För elitidrottare har vi lösningar baserat på gedigen erfarenhet från tävlingsidrottens högsta nivå och fysiska tester för att uppfylla behov och syfte för att utvecklas på det mest optimala sätt inom specifik idrottsgren.

För idrottsföreningar kan vi erbjuda stora, öppna, funktionella träningsytor. UP Uppsalas anläggning är högst lämpad för lag eller grupper. I kombination med instruktörernas kompetens och idrottsmedicinska bakgrund kan vi erbjuda grenspecifik träning för att ni skall nå framgång som förening.  
För individuella motionären, eller du som intresserar dig för att utveckla och förbättra din hälsa med en beprövad metod, erbjuder vi individuellt träningsprogram där din fysiska förmåga, aktivitetsnivå samt hälsa och välmående identifieras och förbättras. UP Uppsala är inte ett traditionellt gym, vi är ett utvecklingscentrum. Välkommen!